top of page

Psota broskyňová

(Anarsia lineatella)

Na Slovensku Pravidelne vyskytujúci trojgeneračný škodca.

Hostitešká rastlina:

broskyňa, marhuľa, nektarinka, mandľa

cypom1.jpg

Spôsob poškodenia:

Húsenica poškodzuje zárodky púčikov a následne výhonky, zvnútra ich vyhryzie. Larvy nasledujúcich generácií napádajú už len samotné plody. Jedna húsenica zvyčajne poškodí jeden plod.

Charakteristika:

Mladé larvy prezimujú v kôre stromu. Vyvinutá húsenica sa zakukluje v poškodených výhonkoch alebo medzi vyschnutými zapletenými listami. V závislosti od roka a počasia sa rojenie prvej generácie začína koncom mája. Let druhej generácie sa očakáva od polovice júla a rojenie tretej generácie koncom augusta. Psoty kladú svoje vajíčka do priehlbín žíl listov a na plody.

Ochrana:

S ochranou je vhodné začať do troch týždňov od začiatku rojenia, respektíve 7-10 dní po hromadnom rojení, pri hromadnom liahnutí lariev. Obrana je mimoriadne účinná pred pučaním, respektíve v období vrcholenia rojenia a hromadného liahnutia húseníc.

Rozmiestnenie feromónových lapačov:

Rozmiestnenie lapačov je aktuálne v prvej polovici mája. Dispenzor a lepiacu podložku vymeňte približne každých 6 týždňov, podľa možností nie v čase vrcholenia rojenia podľa vzorca.

Lapače skontrolujte dvakrát týždenne. Spočítajte zachytené obaľovače v danom období a výsledok si zaznamenajte. Údaje zobrazujú dynamiku rojenia a určujú čas zásahu. Ak v období vrcholu rojenia zachytí lapač malé množstvo obaľovačov, poukazuje to na menšie zamorenie. V takýchto prípadoch V menších záhradách s rozmiestnením ďaľsích lapačov môžeme zachytiť obaľovače a populácia sa stáva aj bez postrekovania kontrolovateľná, vďaka čomu chránime naše životné prostredie.

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

Skúsenostná krivka rojenia Psoty broskyňovej v strednej Európe:

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

bottom of page